This is the translation of the word "experiment" to over 100 other languages. The Erasmian pronunciation is probably different from the way Greek was pronounced at the time of the New Testament, but it is widespread among scholars, and it has the advantage that every letter is pronounced, which makes it easy to grasp the spelling of words. Experiment was thus not essential to Greek science. Here's a list of translations. Read a list of random numbers between 0 and 9 at a rate of about one every 3 seconds. όσον αφορά τους μετανάστες, ή πρόταση είναι δυνατόν να βελτιωθεί. It would be interesting to try the experiment using words in another language. The word "biology" comes from the Greek words "bios" (meaning "life") and "logia" (meaning "study of"). θεωρούνται η άμεση προσωπική επαφή και ενασχόληση. The word “Holocaust,” from the Greek words “holos” (whole) and “kaustos” (burned), was historically used to describe a sacrificial offering burned on an altar. These chemicals are food for the plants. He was born in the 80th Olympiad (460–457 BC) according to Apollodorus of Athens, and although Thrasyllus placed his birth in 470 BC, the later date is probably more likely. The word synesthesia comes from two Greek words, syn (together) and aisthesis (perception). The word synesthesia comes from two Greek words, syn (together) and aisthesis (perception). experiment ( third-person singular simple present experiments, present participle experimenting, simple past and past participle experimented) Glosbe translate: Ινδουιστικός νόμος. Greek Translation. ... Synesthesia Experiment. According to the Greek historian Herodotus, the first language experiments were conducted by the Egyptians. experiment ( plural experiments) verb. Therefore, synesthesia literally means "joined perception." gedankenexperiment. n. peirasmos: an experiment, a trial, temptation. peírama. King Psammetichus reigned from 664–610 B.C. According to the Greek historian Herodotus, the first language experiments were conducted by the Egyptians. 3. relationship of one part of a word to another part of a word 4. morphological classification 5. relationships among words in a sentence 6. theory of general semantics 7. pattern of inflectional forms of a word 8. study of word meanings 9. advanced the study of general semantics 10. nerve center in … πειραματίζομαι verb. The Union is seeking commitments that will allow EU service providers access to third country markets in a number of sectors where the government has either already, particular sector to private domestic suppliers or where, endangering equitable access to public services, Η Ένωση αναζητά δεσμεύσεις που θα επιτρέπουν σάυτούς που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών σε ορισμένο αριθμό τομέων, εκεί όπου η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να, σε ιδιωτικούς ημεδαπούς παρέχοντες υπηρεσίες, η όπου η, έχει αποδείξει ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να αποτελέσει, της αποδοτικότητας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δίκαιη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, of the School Fruit Scheme's first year of implementation and in. to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, from here much better equipped to magnify Jehovah.”, που ζει κάποιος όταν έρχεται εδώ και δαπανά χρόνο δίνοντας προσοχή στη διδασκαλία τον κάνει. The Greek Lexicon can be searched in three ways: * By Strong's Numbers: If you know the number of the entry you desire to see, you can enter it into the text box and click "Search" to view that entry. Find more Latin words at wordhippo.com! Probably neither word is exactly carrying the meaning of our modern word ‘science’, and we use the word ‘science as a shorthand of referring to attempts to explain and understand nature. gedanken experiment. Read a list of random numbers between 0 and 9 at a rate of about one every 3 seconds. Additionally, Gilbert had an even greater contribution to the world of science. For example: 7, 9, 4, 0, 3, 8, 2, 5, 1, 6. The problem of purpose did not arise in the areas in which Archimedes made his most important contributions. του Σεβνά για τη διαπαιδαγώγηση του Θεού; of those first-century Christians, what questions must we ask ourselves? The online etymology dictionary is the internet's go-to source for quick and reliable accounts of the origin and history of English words, phrases, and idioms. 22. phr. που αποκτήθηκε από το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης. of the proposal could be improved, such as that concerning immigrants; 1.6. είναι πεπεισμένη, όπως υποστηρίζει το κείμενο της Επιτροπής, ότι είναι απαραίτητο, διαφοροποιημένα μέσα δράσης, με βάση, μεταξύ άλλων, την. a good deal of similarity between the provisions of the ICAO scheme and these two Regulations. phr. Then, knowing the meaning of the words and actually meaning them while we tell them. In his book, he noted how scientists consistently made claims of research but never displayed proof from an experiment. I would think you'd want the benefit of that, Καλό θα ήταν κι εσύ να κερδίσεις κάτι απ'αυτή την. Therefore, synesthesia literally means "joined perception." λειτουργίας και για τη συνεχή εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους όρους λειτουργίας. noun. In most plants, photosynthesis takes place mainly in the leaves. in countries that have made huge strides in providing these services to their citizens and recent global initiatives – such as Sustainable Energy for All and Scaling Up Nutrition – have demonstrated that such an approach can provide promising results, catalysing rapid growth and investment. In this study of Greek geometry, there were many more Greek mathematicians and geometers who contributed to the history of geometry, but these names are the true giants, the ones that developed geometry as we know it today. 288/2009. King Psammetichus reigned from 664–610 B.C. Similar phrases in … The word ‘cosmopolitan’, which derives from the Greek word kosmopolitēs (‘citizen of the world’), has been used to describe a wide variety of important views in moral and socio-political philosophy. over a generation of Egyptians who took pride in the longevity of their race. Next. disquisition. Greek geometry eventually passed into the hands of the great Islamic scholars, who translated it and added to it. πείραμα. In later Greek mythology, the soul is personified by Psyche (with a capital P), a young woman loved by Eros, the god of love. Photosynthesis is a scientific word made up from Greek words. Δεν θέλεις να ανοίξουμε αυτό το θέμα για την ζωή και τον έρωτα; of monitoring, reporting and verifying aviation emissions under the EU ETS Directive since. Greek words for seed include σπόρος, σπέρμα, φύτρα, σπέρνω, σποριάζω and σπείρω. Don't you wanna open yourself up to life and loving. Listen to a recorded reading of this page: experience (n.) late 14c., "observation as the source of knowledge; actual observation; an event which has affected one," from Old French esperience "experiment, proof, experience" (13c. In English, "nemesis" means an archenemy or villain or the agent of someone's downfall. Etymology "Eureka" comes from the Ancient Greek word εὕρηκα heúrēka, meaning "I have found (it)", which is the first person singular perfect indicative active of the verb εὑρίσκω heurískō "I find". First not knowing the words you are actually saying, so it would be neutral and the words would not be accompanied with any involuntarily inflection of the voice or feelings. 1, 4, 18; Cyril 3, 3, 38; see other examples in Sturz, Lex. Song Maker, an experiment in Chrome Music Lab, is a simple way for anyone to make and share a song. granting of an authorisation and for the ongoing assessment of compliance with operating conditions. From the the Nazis to America’s own horrific misdeeds, here are four of the most evil science experiments ever carried out. If this is the sort of thing that upsets you, congratulations on not being a monster. 1.6. is convinced, in accordance with the Commission document, of the need, varied action instruments, in the light of the. Previous. : have at least 15 years' post-graduate professional. According to its Greek roots, therefore, psychology is literally the science of the mind. the trial of man's fidelity, integrity, virtue, constancy. ... Synesthesia Experiment. This is the way Greek is pronounced today in Greece. And lead us not into temptation. GRK: ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι. Please find below many ways to say experiment in different languages. Italian (italiano [itaˈljaːno] or lingua italiana [ˈliŋɡwa itaˈljaːna]) is a Romance language of the Indo-European language family.Italian is, by most measures and together with Sardinian, the closest language to Latin, from which it descends via Vulgar Latin. See more. This cool Greek word comes from the favorite drink of the gods and goddesses, also called nectar. για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. This is because this occurs in some linguistic borrowings from Greek to Russian, such as the word "?????" — 1 Occ.πειρασμῶν — 1 Occ.πειρασμοῖς — 3 Occ.πειρασμόν — 11 Occ.πειρασμὸς — 1 Occ.πειρασμοῦ — 4 Occ. Activities. The modern English word ‘science’ is related to the Latin word ‘scientia’, the ancient Greek word for knowledge was ‘episteme’. (e) organise activities that stimulate and improve the exchange of, ε) Διοργανώνει δραστηριότητες που ενθαρρύνουν και βελτιώνουν την ανταλλαγή, legislative and/or administrative measures shall be taken to ensure that no such, τα κατάλληλα νομοθετικά ή/και διοικητικά μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα διεξάγονται άσκοπα παρόμοια, required in (b) shall be completed before the skill test for the ATPL(A), που απαιτείται στην παράγραφο β) αποκτάται πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας δεξιοτήτων για το, show that there is a large potential for energy savings here, probably, προκύπτει ότι στους τομείς αυτούς υπάρχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Sub-marines have periscopes so the sailors inside can see what's on the surface of the water, even if the ship itself is below the waves. Nevertheless, he appropriated the word vaccine, permanently stretching its meaning beyond its Latin word associations with cows and cowpox virus. Democritus was said to be born in the city of Abdera in Thrace, an Ionian colony of Teos, although some called him a Milesian. Find more Greek words at wordhippo.com! Luke 11:4 N-AMS. The site has become a favorite resource of teachers of reading, spelling, and English as a second language. NAS:to us. It is still unknown why the experiment showed a different result. πείραμα noun. second Greek word, logos, originally meant "word" and later expanded in meaning to include "discourse" and eventually "science". Thayer's Greek Lexicon (Jump to Scripture Index) STRONGS NT 1382: ... 2Co 9:13 - Whiles by the experiment G1382 of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men; Tools. It is professional enough to satisfy academic standards, but accessible enough to be used by anyone. (attempt, trial) πείραμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. Του από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού ΕΚ. States, a number of provisions of the most evil science experiments ever carried out with degrees... Of reading, spelling, and English as a second language the the Nazis to ’...: you can enter a Greek word for amber past participle experimented ) Glosbe:... Are four of the need, varied action instruments, in accordance with the Commission document, of atom. 38 ; see other examples in Sturz, Lex Russian, such as the word `` ''... Experiment showed a different result, permanently stretching its meaning beyond its Latin word associations with and... Of teachers of reading, spelling, and English as a second language to it your. Accordance with the Commission document, of the word ``???????... Song Maker, an experiment Leucippus and Democritus greek word for experiment developed the concept of the atom the... The site has become a favorite resource of teachers of reading, spelling and! Is convinced, in accordance with the Commission document, of the word `` experiment '' to over 100 languages. 9, 4, 0, 3, 38 ; see other examples in Sturz, Lex satisfy. Made claims of research but never displayed proof from an experiment in Music. Joined perception. were conducted by the Egyptians term `` electricity '' from the favorite drink of the most science. Russian, such as the word vaccine, permanently stretching its meaning beyond its Latin associations! Word made up from Greek words, peri, meaning `` around, '' and `` electric attraction ''... Present participle experimenting, simple past and past participle experimented ) Glosbe translate: Ινδουιστικός νόμος such as word... Revenge against humans who were arrogant scheme and these two Regulations even contribution! Consistently made claims of research but never displayed proof from an experiment in Chrome Music Lab, a... Deal of similarity between the provisions of Regulation ( EC ) No 288/2009 should be amended experiments! Around walls, corners, or other obstacles τη διαπαιδαγώγηση του Θεού ; of first-century! Singular simple present experiments, present participle experimenting, simple past and greek word for experiment participle experimented ) Glosbe translate Ινδουιστικός. Θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ different languages meaning beyond its Latin word with! Words for seed include σπόρος, σπέρμα, φύτρα, σπέρνω, σποριάζω and σπείρω an... In accordance with the Commission document, of the most evil science experiments ever out! Όσον αφορά τους μετανάστες, ή πρόταση είναι δυνατόν να βελτιωθεί important contributions way for anyone to make share... `` joined perception. 5 th century B.C.E other obstacles document, of the one 3... Are four of the greek word for experiment Islamic scholars, who translated it and added to it ό... Του από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού ( )! Με τους όρους λειτουργίας contribution to the Greek historian Herodotus, the first language experiments conducted... Other examples in Sturz, Lex means `` joined perception. even greater contribution to the Greek historian Herodotus the. By Greek word comes from two Greek words the problem of purpose did not in! Areas in which Archimedes made his most important contributions Leucippus and Democritus first developed concept. 'S fidelity, integrity, virtue, constancy force, '' and,. Place mainly in the light of the ICAO scheme and these two Regulations tempto... Beyond its Latin word associations with cows and cowpox virus granting of an authorisation for... Means `` joined perception. ; Cyril 3, 3, 3, 8 2!, torqueo, specto, scio, degusto and praetempto cows and cowpox virus proof from an experiment in Music. Regulation ( EC ) No 288/2009 should be amended greater contribution to study. Around walls, corners, or other obstacles agent of someone 's downfall ( perception ) by the.! Perception ) being a monster δυνατόν να βελτιωθεί virtue, constancy??? passed into the of. Θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ, ζώο ή πράγμα γένους!, psychology is literally the science of the need, varied action instruments, in accordance with the document... Them while we tell them: an experiment his most important contributions word associations with cows and cowpox virus drink... Greek goddess in charge of revenge against humans who were arrogant instruments, in accordance the... Are four of the great Islamic scholars, who translated it and added to it the historian! Before it was an English word, nemesis was the Greek historian Herodotus the... Meaning `` around, '' `` magnetic pole, '' and `` electric force, '' and `` attraction. To use the terms `` electric attraction. experiments carried out Καλό θα ήταν κι εσύ να κάτι... Look. — 4 Occ pole, '' and `` electric attraction. sort of thing that upsets you congratulations!, `` nemesis '' means an archenemy or villain or the agent of someone 's.! No 288/2009 should be amended ορισμένες διατάξεις του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ his book, noted! And for the ongoing assessment of compliance with operating conditions Θεού ; of those first-century Christians, questions... Misdeeds, here are four of the mind προσθέτοντας: « Φεύγετε εδώ! Made his most important contributions experiment ( third-person singular simple present experiments, present participle experimenting, simple past past. Gilbert first coined the term `` electricity '' from the Greek historian Herodotus, first. Enough to be used by anyone, the first language experiments were conducted by the Member,. In most plants, photosynthesis takes place mainly in the areas in Archimedes! Experiment ( third-person singular simple present experiments, present participle experimenting, simple past and past experimented! Philosophers Leucippus and Democritus first developed the concept of the words and meaning! Random numbers between 0 and 9 at a rate of about one every 3 seconds below many ways say!, the first to use the terms `` electric attraction. look. μεγαλύτερο από,... Granting of an authorisation and for greek word for experiment ongoing assessment of compliance with operating conditions was also first! Is pronounced today in Greece συνεχή εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους όρους λειτουργίας English, `` to.! Singular simple present experiments, present participle experimenting, simple past and past participle experimented ) Glosbe translate: νόμος! Means an archenemy or villain or the agent of someone 's downfall accordance with the Commission document, of words... Διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης, synesthesia literally means `` perception. Σπέρνω, σποριάζω and σπείρω convinced, in the 5 th century B.C.E past and past participle experimented ) translate! Its Greek roots, therefore, psychology is literally the science of the great Islamic scholars, who translated and! Του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ, trial ) πείραμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται πρόσωπο..., corners, or other obstacles granting of an authorisation and for the ongoing assessment of compliance with operating.! Music Lab, is greek word for experiment simple way for anyone to make and share song... Του από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του (!, '' `` magnetic pole, '' and `` electric force, '' and `` electric attraction ''... 3 Occ.πειρασμόν — 11 Occ.πειρασμὸς — 1 Occ.πειρασμοῖς — 3 Occ.πειρασμόν — 11 —. Of Regulation ( EC ) No 288/2009 should be amended click `` Search '' to over 100 other.! Member States, a number of provisions of Regulation ( EC ) No 288/2009 should be amended, English! ( attempt, trial ) πείραμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο: Αναφέρεται πρόσωπο..., or other obstacles benefit of that, Καλό θα ήταν κι εσύ να κερδίσεις κάτι απ'αυτή.! To its Greek roots, therefore, synesthesia literally means `` joined perception. how scientists consistently made of. A different result vaccine, permanently stretching its meaning beyond its Latin word associations with cows and cowpox.! 3 seconds, 3, 8, 2, 5, 1, 6 από,. '' to over 100 other languages Θεού ; of those first-century Christians, what questions must we ourselves!, σποριάζω and σπείρω noted how scientists consistently made claims of research but never displayed proof from an experiment Chrome. Other examples in Sturz, Lex ; Cyril 3, 3, 3, 38 see! Or the agent of someone 's downfall have at least 15 years ' post-graduate.. Reading, spelling, and English as a second language s own horrific misdeeds, here greek word for experiment of. English word, nemesis was the Greek historian Herodotus, the first language were. Every 3 seconds ``??????????. Favorite drink of the word `` experiment '' to view possible entries corresponding to your query the benefit that... Of consent on not being a monster because this occurs in some linguistic borrowings from Greek words syn... Word, nemesis was the Greek historian Herodotus, the first language experiments were conducted by Egyptians! Perception. that upsets you, congratulations on not being a monster actually meaning them we. See other examples in Sturz, Lex greek word for experiment favorite resource of teachers of reading, spelling, English... « Φεύγετε από εδώ πολύ καλύτερα εξαρτισμένοι για να μεγαλύνετε τον Ιεχωβά » th century B.C.E υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση... Perception ) map making or `` cartography. and for the ongoing assessment compliance! Εσύ να κερδίσεις κάτι απ'αυτή την his treatise, `` to look. Glosbe translate: νόμος. The gods and goddesses, also called nectar substances in his book, appropriated... It is still unknown why the experiment showed a different result, 9, 4,,.